Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2018

A Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ ΗΘεσσαλονίκη, 9 Οκτωβρίου 2018
Προς: Λέσχες – Μέλη της Π.Ο.Ε.Δ.
Θέμα: Παραχώρηση εγκαταστάσεων και καύσιμα.Commandos,

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 2018 στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Θεσσαλονίκης μεταξύ του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Καμμένου Πάνου και του Προεδρείου της Π.Ο.Ε.Δ., ο κ. Υπουργός μας ανακοίνωσε την παραχώρηση ανενεργών  φυλακίων της μεθορίου και κτιρίων εντός παλαιών στρατοπέδων σε Λέσχες Μέλη της Π.Ο.Ε.Δ. με την υποχρέωση τη συντήρηση των εγκαταστάσεων από τις Λέσχες και την αξιοποίηση των χώρων αυτών για διάφορες δραστηριότητες (δημιουργία στίβου μάχης, χώρων εκπαίδευσης κ.τ.λ.).

Ως εκ τούτου, από εσάς ζητούμε να μας υποδείξετε εγγράφως το συντομότερο δυνατόν χώρους και εγκαταστάσεις που επιθυμείτε να σας παραχωρηθούν καθώς επίσης και τους σκοπούς χρήσης αυτών. Στόχος μας η συγκεντρωτική αποστολή των σχετικών εγγράφων προς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. 


Επίσης, όσες από τις Λέσχες έχουν όχημα στο όνομά τους (η άδεια κυκλοφορίας να είναι στο όνομα της Λέσχης) και το διαθέτουν την καλοκαιρινή περίοδο για δασοπερίπολα και δασοπυρόσβεση, να μας ενημερώσουν εγγράφως με τα στοιχεία του οχήματος και τα χιλιόμετρα που περίπου διανύουν για αυτό το σκοπό, έτσι ώστε να αιτηθούμε τη χορήγηση καυσίμων από το ΥΠ.ΕΘ.Α.

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.


Για το
Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
της Π.Ο.Ε.Δ.
Ο Γεν. Γραμματέας
της Π.Ο.Ε.Δ.