Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2018

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ

Στην συνάντηση ΥΕΘΑ και ΠΟΕΔ επήλθε πλήρης συμφωνία για ενεργοποίηση των Καταδρομέων με σκοπό την επάνδρωση φυλακιων.