Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου 2019

Δημοτικό Πάρκο Δήμου Στροβόλου «ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΗΣ»
Τελετή ονοματοδότησης του Δημοτικού πάρκου Στροβόλου "Αντιστράτηγος Κατσάνης Γεώργιος Διοικητής 33 Μοίρας Καταδρομών 1974'΄.
45 χρόνια μετά τον ηρωικό θάνατο του πατέρα μου η μνήμη του είναι βαθιά χαραγμένη στις καρδιές και στις σκέψεις . Ευχαριστούμε τον Δήμο Στροβόλου ,τον Δήμαρχο κ.Αντρέα Παπαχαραλάμπους και τον Σύνδεσμο 33 ΜΚ 1974 Πελλαπαϊς για την τιμή .

Λίνα Κατσάνη