Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου 2019

ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗ

Η Πατρίδα μας χρειάζεται, μας έχει ανάγκη. 
Δεν περισσεύει κανένας μας, 
ακόμη και με ΛΕΥΚΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ!!!!