Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2019

Αίτημα Μαθητών Σχολείου Τρυπημένης 14 Σεπτεμβρίου 1958

Κάτι που περνάει απαρατήρητο στο Μουσείο Αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α. είναι το αίτημα (αριστερή φωτογραφία) των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Τρυπημένης με το οποίο ζητούν στις 14-9-1958 από το Γραφείο Παιδείας να μην διδαχθούν καθόλου Εγγλέζικα, τόσο τα ίδια όσο και τα παιδιά όλων των σχολείων της Κύπρου.
Η απάντηση (δεξιά φωτογραφία) του Γραφείου Παιδείας με την οποία ενημερώνουν τον Διευθυντή του Σχολείου ότι το Γραφείο Παιδείας δεν επιθυμεί να αλληλογραφεί με μαθητές Δημοτικών Σχολείων.