Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2023

ΔΕΝ ΔΙΝΟΥΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΟΥΣ ΕΠ.ΟΠ ; ΤΟ ΑΙΣΧΟΣ ΠΟΥ ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙ ΑΜΕΣΩΣ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

  

Η ΠΟΕΣ δημοσιοποίησε απαντητικό έγγραφο του ΥΠΕΚΥ, σχετικά με την αυτεπάγγελτη αποστρατεία ΕΠΟΠ

Ειδικότερα:

Σε απάντηση του α.π. 975/17.6.2020 εγγράφου σας (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ), σχετικά με το θέμα της αυτεπάγγελτης αποστρατείας των Επαγγελματιών Οπλιτών από τις Ένοπλες Δυνάμεις, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 2936/2001 το συνταξιοδοτικό καθεστώς των Επαγγελματιών Οπλιτών διέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες συνταξιοδοτικές διατάξεις για τους ομοιοβάθμους τους Μονίμους Υπαξιωματικούς μη Παραγωγικών Σχολών.

Επιπλέον, όπως προκύπτει από τον συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 8 και της παρ. 2α του άρθρου 39 του Ν.Δ. 445/1974, οι Υπαξιωματικοί που συμπληρώνουν το 50ο έτος της ηλικίας τους αποστρατεύονται χωρίς προηγούμενη κρίση, με απόφαση του Αρχηγού του οικείου Κλάδου, εντός μηνός από την κατάληψη του ορίου ηλικίας.

Επίσης, με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 3865/2010 προβλέπεται ότι τα στελέχη των ΕΔ, που θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1.1.2015 και μετά, δικαιούνται σύνταξη, εφόσον έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό (60ό) έτος της ηλικίας τους ή σαράντα (40) έτη συντάξιμης υπηρεσίας.

2. Όπως επισημαίνετε στο έγγραφό σας, υπάρχουν Επαγγελματίες Οπλίτες, οι οποίοι βάσει των ανωτέρω διατάξεων καλούνται να αποστρατευθούν αυτεπαγγέλτως στην ηλικία των πενήντα (50) ετών, οπότε αναγκάζονται είτε να αναζητήσουν άλλη εργασία !!! προκειμένου για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος είτε να λάβουν, σε περίπτωση θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος, σύνταξη που αναλογεί σε λίγα χρόνια ενεργού υπηρεσίας.

3. Σημειώνεται ότι, το ανωτέρω θιγόμενο θέμα της αυτεπάγγελτης αποστρατείας, αφορά την διαγραφή από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων των στρατιωτικών που συμπληρώνουν το προβλεπόμενο ηλικιακό όριο. Παρά ταύτα, η συνταξιοδότηση κάθε ασφαλισμένου, η οποία αποτελεί θεμελιώδες και απαράγραπτο συνταγματικό δικαίωμα, ασκείται με αίτηση του ιδίου και ικανοποιείται εφόσον συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις. Με την άσκηση του δικαιώματος αυτού, ο ασφαλισμένος δηλώνει στον ασφαλιστικό φορέα τη βούλησή του να συνταξιοδοτηθεί και να λάβει τη συνταξιοδοτική παροχή που δικαιούται. Κατά συνέπεια δεν υφίσταται η έννοια της υποχρεωτικής συνταξιοδότησης.

Επισημαίνεται ακόμα ότι, το θέμα της διαγραφής από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων λόγω συμπλήρωσης του προβλεπομένου ηλικιακού ορίου, δεν ρυθμίζεται από την συνταξιοδοτική νομοθεσία της εν λόγω κατηγορίας ασφαλισμένων αλλά από ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Εξάλλου, η διαγραφή από τις τάξεις των Ε.Δ. δεν συνεπάγεται και υποχρεωτική συνταξιοδότηση, αλλά μόνον εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της ισχύουσας συνταξιοδοτικής νομοθεσίας.

Κατόπιν των ανωτέρω το θέμα της δυνατότητας παράτασης παραμονής στις Ένοπλες Δυνάμεις των Επαγγελματιών Οπλιτών και μετά τη συμπλήρωση του προβλεπομένου για αυτεπάγγελτη αποστρατεία ορίου ηλικίας ή η τυχόν αύξηση του ηλικιακού αυτού ορίου προκειμένου τούτο να προσαρμοσθεί στα ισχύοντα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για την εν λόγω κατηγορία ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ, δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ούτε αφορά στην συνταξιοδοτική νομοθεσία. Αντιθέτως όλα τα θέματα που σχετίζονται με το καθεστώς εισόδου και αποστρατείας από τις τάξεις των ΕΔ ρυθμίζονται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στο οποίο θα πρέπει να απευθυνθείτε για την επίλυσή τους.

Η ΠΟΕΣ απέστειλε εκ νέου έγγραφο προς ΥΕΘΑ με το οποίο αναφέρει ότι το όλο ζήτημα δύναται να επιλυθεί μόνο εάν υπάρχει πολιτική βούληση. Άλλωστε αυτό μας λέει και το Υπουργείο Εργασίας με το σχετικό έγγραφό του: «… όλα τα θέματα που σχετίζονται με το καθεστώς εισόδου και αποστρατείας από τις τάξεις των ΕΔ ρυθμίζονται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ….». Το ίδιο ακριβώς θέμα παρουσιάστηκε και με τους συναδέλφους μας Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ), άρα υπάρχει δεδικασμένο, το οποίο επιλύθηκε την τελευταία στιγμή, κατά τη συζήτηση ανάλογου συναφούς νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στην οποία είχε την τιμή να παρασταθεί και να καταθέσει πρόταση η Ομοσπονδία μας, η οποία (πρόταση) με περίσσιο θάρρος και ισχυρή πολιτική βούληση αποδέχθηκε ο τέως Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κ. Πάνος Ρήγας και την εισήγαγε (την πρότασή μας) με τη μορφή τροπολογίας και σήμερα εκατοντάδες συνάδελφοί μας ΕΜΘ καρπώνονται. Τολμήστε το κε Υπουργέ. Βούληση χρειάζεται. Μην αφήσετε να περάσει ο χρόνος. Έχετε και το μαχαίρι και το καρπούζι

Περισσότερες πληροφορίες και σχετική αλληλογραφία  ΕΔΩ

https://www.staratalogia.gr/2021/05/blog-post_92.html