Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2023

Εκπαίδευση Αλεξιπτωτιτών Αστυνομικών


       Συγχαρητήρια στους Α/Δ ΜΗΤΡΑΙΝΑ Δημήτριο, Ανθ/μο ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Νικόλαο και Αστ/κα NTPITΣO Γεώργιο, E.Φ. ΔPOΣOΠOYΛO Άγγελο, Μέλη της  Ομάδας Αλεξιπτωτιστών Αστυνομικών της Λέσχης Ελλήνων Καταδρομέων Αλεξιπτωτιστών Ν.Πιερίας που ολοκλήρωσαν την εκπαίδευση Αλεξιπτωτιστή στο θεωρητικό και πρακτικο σκέλος με τις ρίψεις Αλεξιπτωτιστή και τις επιτυχείς προσγειώσεις. Η εκπαίδευση έλαβε χώρα με την Σχολή Αλεξιπτωτιστών Έλληνες Αεροδύτες στο Αεροδρόμιο Χορτερού "Αεροπόρου ΜΟΚΚΑ " Σιδηρόκαστρο - Σερρών, στις 15 - 16 Ιουλίου 2023 και 05 - 06 Αυγούστου 2023.

      Η Λέσχη Ελλήνων Καταδρομέων Αλεξιπτωτιστών Ν. Πιερίας τους συγχαίρει και τους εύχεται καλές προσγειώσεις.